top of page
PFD_1289_ok.jpg

Adwokat Karolina Drwięga-Waliczek

 

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.

 

Jest Absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2011 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu Prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, szczególnie zgłębiając temat problematyki roszczeń osób fizycznych względem przedsiębiorców z tytułu zawieranych umów konsumenckich w krajach Unii Europejskiej. Pracę podyplomową pisała z zakresu klauzul niedozwolonych. Ponadto odbyła studia podyplomowe z Prawa Gospodarczego i Handlowego na Uniwesytecie Śląskim w Katowicach poszerzając wiedzę z procesu tworzenia, organizacji, funkcjonowania, rozwiązywania, łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych. W pracy końcowej opisała szczegółowo jak wprowadzenie zasady swobody działalności gospodarczej zainicjowało szybki wzrost aktywności marketingowej przedsiębiorców, co zmusiło prawodawcę do stworzenia gałęzi prawa dotyczącej zwalczania nieuczciwej konkurencji.

 

W 2008 roku uzyskała uprawnienia Mediatora w Ośrodku Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego "Facultas Iuridica". Studiowała Bankowość i Finanse w Wyższej Szkole Bankowości we Wrocławiu. W czerwcu 2015 roku ukończyła studia podyplomowe z prawa dowodowego na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego organizowane we współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie oraz Zakładem Medycyny Sądowej Collegium Medicum. 

 

Przez cały okres aplikacji adwokackiej zdobywała doświadczenie współpracując z licznymi Kancelariami Adwokackimi na terenie Gliwic jak i całej Polski. Jest zwolenniczką polubownego rozwiązywania sporów, gdy strona przeciwna jest gotowa by podjąć racjonalne negocjacje. Jako mediator prowadziła liczne mediacje gospodarcze i rodzinne. 


Z pasji karnistka. Reprezentuje również strony w wielu postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych, z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego, prawa pracy, prawa gospodarczego oraz licznych spraw z gałęzi prawa administracyjnego. 

Kocha żeglarstwo i taniec.

 

 

 

Adwokat Gliwice
bottom of page