top of page

Mediacje

 

Mediacja znana była we wszystkich kulturach starożytnych. Jej opis znajdziemy już w Biblii. Popularna na zachodzie, w Polce powoli zyskuje zwolenników. Instytucja rozwiązywania sporów w drodze mediacji jest prężnie rozwijającą się metodą szybkiego zażegnania konfliktu ibodnalezienia wspólnej płaszczyzny porozumienia. Szczególnie ważne są sprawy rodzinne, gdzie bardzo często przy sporze rodziców cierpią dzieci, które nie raz stają się swoistą kartą przetargową, dla nich właśnie warto podjąć rozmowę, która jest drzwiami w drodze do zawarcia ugody. Specyfika spraw rodzinnych przemawia za załatwieniem ich na możliwie najbardziej polubownej drodze z poszanowaniem prawa do prywatności oraz uwzględnieniem woli stron. 

Mediacje Gliwice

Mediacje krok po kroku

 

Etap I

• uzgodnienie ze stronami miejsca mediacji, wyjaśnienie zasad dotyczących procedur,

• zawarcie umowy o mediacje

• ustalenie honorarium mediatora

 

Etap II

• wstępne wystąpienie mediatora

• prezentacja stanowisk przez strony

 

Etap III

• wysłuchanie każdej ze stron

• sprawdzenie możliwości negocjacyjnych

• ustalenie priorytetów

 

Etap IV

• ułatwienie bezpośrednich negocjacji

• tworzenie alternatywnych rozwiązań

 

Etap V

• wypracowanie ugody

• zawarcie ugody

 

Etap VI

• rozliczenie umowy przez mediatora,

• przekazanie umowy do sądu (jeżeli strony tak postanowią)

 

 

Mediacje odbywają się w kancelarii mediatora w swobodnej atmosferze, a nie na sali sądowej. Jeżeli strony podejmą konstruktywną rozmowę, już pierwsze spotkanie może zakończyć się podpisaniem ugody, co ostatecznie zakończy spór bez konieczności sięgania po rozstrzygnięcia sądowe. Jedno spotkanie może zaoszczędzić kilka lat procesu!  Bez wniosków, składania pism, bez oczekiwania na wyznaczenie przez sąd terminu rozprawy czy posiedzenia. Celem uzgodnienia pasującego wszystkim terminu spotkania z mediatorem wystarczy zadzwonić lub wysłać wiadomość pocztą elektroniczną. 

 

Ważną zaletą mediacji są też jej koszty, które są znacznie niższe niż w przypadku rozwiązania problemu na drodze sądowej. Sumując kwotę opłaty od pozwu, koszty powołanych opinii biegłych sądowych, pełnomocników, mediacje stają się bardzo atrakcyjne od strony finansowej.

 

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż mediacje pomagają wypracować kompromis, który satysfakcjonuje obie strony sporu, a orzeczenie sądu narzuca rozwiązanie, które niejednokrotnie ostatecznie nie zadowala w zupełności ani strony powodowej ani strony pozwanej.

 

Najważniejszą zasadą mediacji jet dobrowolność, obie strony sporu muszą być otwarte na rozmowę, ponadto należy pamiętać, że mediacje nie wykluczają możliwości późniejszego dochodzenia swych roszczeń w drodze postępowania sądowego. W rezultacie nie podejmujemy żadnego  ryzyka.

 

Mediacje są zalecane w każdej sprawie, we wszystkich dziedzinach prawa. Pozwalają szybko i skutecznie zażegnać spory w zakresie prawa cywilnego:

-w szczególności prawa rodzinnego, przy sprawach o rozwód, alimenty, opiekę nad dzieckiem, o podział majątku,

-z prawa spadkowego przy ustalaniu sposobu podziału spadku,

-z prawa gospodarczego, przy rozwiązywaniu sporów pomiędzy przedsiębiorcami,

-z prawa pracy, przy licznych sporach z pracodawcą, jak również  w wielu sprawach karnych.

 

Nie chcesz iść do sądu? Zależy Ci na szybkim i bezkonfliktowym załatwieniu sporu? Mediacje są dla Ciebie.
 

bottom of page